developer solutions

PročDeveport ?

Přehled     o všech reklamacích

Deveport slouží jako jednotné místo pro centrální evidenci všech reklamací. Snadný přístup k informacím v tabulkách s filtrovatelnými výstupy vám poskytuje kompletní analytický přehled. Dashboard na uvodní straně vám poskytne důležité informace o potenciálně problémových reklamacích, což zajišťuje rychlou a efektivní interakci při jejich řešení. Maximální automatizace procesů a bezobslužné notifikační funkce jsou samozřejmostí.
dashboard

Řešení     na míru zákazníka

Jsme přesvědčeni, že každý projekt si zaslouží jedinečný přístup. Naše řešení nejsou jen o vzhledu a funkcích, ale také o vytvoření prostoru, který plně odráží vaši korporátní identitu. S naším týmem vývojářů vytvoříme prostředí tak, aby se klient cítil skutečně „doma“.

Kompletní
    informace
    na jednom místě

Zapomeňte na chaotické záznamy reklamací. Detail reklamace zajišťuje centrální zobrazení všech informací k reklamaci, její aktuální stav a historii. Sledujte, analyzujte a řešte reklamace s lehkostí a efektivitou.

Ztracené e-maily a nekonečné hovory jsou minulostí. S Deveportem komunikujete se zákazníky přímo z aplikace, což zajišťuje rychlou, efektivní a především zdokumentovanou interakci při řešení každé reklamace.

Data    a ekonomika

Řešení portálu Deveport přináší přímé propojení mezi klienty a techniky, což zajišťuje nejen okamžitou komunikaci, ale do značné míry odbourává koordinační proces ze strany developera. Klienti mohou jednoduše vytvářet reklamace a sledovat jejich stav, zatímco technici mají přehled o všech úkolech na jednom místě. Pracovník developera reklamační proces pouze monitoruje, samozřejmně s možností zásahu. To vše vede k efektivní správě a snižování nákladů.
průměrně
2500
zpracovaných
reklamací
ročně
úspora nákladů
-195000
Modelový příklad: průměrné zpracování pracovníkem developera na jednu reklamaci je při klasickém zpracování cca. 10 minut. Náklady na pracovníka cca 75000,-/měsíc (vč. odvodů, kanceláře, bonusů, atd.)
za rok

Integrace    systémů zákazníka

Naše řešení umožňuje integraci a oboustranný přenos informací mezi Deveportem a Vašimi systémy. Žádné zadávání informací o vašich klientech, technicích, jednotkách, atd. do Deveportu není nutné. Vše je přeneseno z vašeho CRM. V něm naopak vidíte všechny informace o zadaných reklamacích, komunikaci a jejich stavu.

Využijte již hotových integrací s Dynamics 365, SAP, SalesForce, HubSpot, Raynet a další.

Moduly     a rozšiřitelnost

Naše síla spočívá ve schopnosti rychle reagovat na vaše potřeby. S modulárním přístupem k rozšiřitelnosti systému vám umožňujeme přidávat nové funkce a moduly podle vašich specifických požadavků.
dokumentace
kontakty
info
průběh výstavby

KontaktyOndřej Bulíř
ondrejb@caverna.cz


Jan Bulíř
bulir@caverna.cz