NAPIŠTE NÁM
cíl znáte… najít <b>cestu</b> je na nás cíl znáte… najít cestu je na nás cesta k <b>obalům</b> cesta k obalům cesta k <b>multimédiím</b> cesta k multimédiím cesta k <b>velkoplošné reklamě</b> cesta k velkoplošné reklamě cesta k <b>akcidenci a merkantiliím</b> cesta k akcidenci a merkantiliím cesta k <b>webu</b> cesta k webu cesta k <b>produkci</b> cesta k produkci cesta k <b>aplikacím</b> cesta k aplikacím
Aplikace, CRM portály

Aplikace, CRM portály

Rozšiřte svůj CRM na web pro externí zákazníky a partnery. Všechna Vaše data v Microsoft Dynamics 365 mohou být publikována na portálu externím uživatelům. Dynamicky rostoucím segmentem našich služeb je realizace zákaznických aplikací a portálů s napojením na databáze třetích stran a to zejména s CRM Microsoft Dynamics 365. Aplikace umožňuje pro sdílení dat s uživateli mimo CRM prostřednictvím webového portálu bez potřeby dodatečných licencí. Umožňují vkládat, sdílet a jinak zpracovávat inforrmace ze CRM uživatelsky přívětivou formou, ošetřit vstupní i výstupní data a zajistit bezpečnost. To vše umožňuje zákazníkům jak využití firemních dat z jednoho zdroje, tak i jejich bezproblémový sběr opět do jednoho úložiště. Odpadají tak náklady na mezivrstvy zpracování dat a výrazně se snižuje chybovost.    Výhody oproti standardní webové platformě integrované do MS Dynamics 365: snadná rozšiřitelnost neomezené možnosti designu libovolná prezentace dat (grafy, animace) možnosti vlastní úpravy vstupních a výstupních dat  (kombinace, výpočty) možnost prezentovat a ukládat data z různých zdrojů nízké náklady na provoz externí přístupy bez licence integrace do vlastního webového prostředí administrace portálu zákazníkem bez nutnosti servisního zásahu dodavatele (jazyky, help, faq)   Příklady portálů: Partnerský portál Správa zákazníků Řízení příležitostí Možnost generování nabídek Produktový katalog Komunitní portál Diskusní fóra Správa případů Nápady Blogy Eventové stránky Registrace na akce Agenda + program Hotelové rezervace Vstupné a rezervace Samoobslužný zákaznický portál Řešení požadavků či reklamací přes portál Znalostní báze Diskusní fóra Reference z poslední projektů mužeme vybrat např. reklamační a prezentační portál bytových jednotek s automatickým přidělováním reklamačních techniků pro develperskou společnoct Vivus, portál správy finančních portfolií pro zákazníka STARTEEPO, či portál pro správu softwarových licencí pro klienta Protech Spt.
Velkoplošná reklama

Velkoplošná reklama

Zpracování velkoplošné reklamy zahrnuje nejen návrhy klasických billboardů, panelů, atd., ale i návrhy grafiky aplikované na složitější plochy, typicky vozidla a objekty. Následnou produkci samozřejmě zajistíme. 
Akcidence, merkantil

Akcidence, merkantil

Návrhy a následná realizace merkantilů, např. katalogů, letáků, inzerce, časopisů nebo novin, patří mezi primární činnosti studia. Jedná se o jednotlivé zakázky, ale častěji se zpracovávají v návaznosti na další služby naší firmy. Logotyp a na něj navazující materály, např. grafické manuály, dopisní papíry nebo vizitky, jsou základním kamenem každé vizuální firemní prezentace. Při jeho návrhu vycházíme ze sloučení elementárních faktorů jako je filozofie firmy, její zaměření, maximální sdělnost, kompaktnost a aplikační variabilita. Vyvážená kombinace těchto prvků doplněná o kreativní invenci dělá z návrhu logotypu vrchol grafického designu.
Multimédia

Multimédia

V oblasti multimédií se specializujeme na rychle rostoucí segment aplikací pro velké dotykové obrazovky - digital signage. Typickým produktem jsou navigační systémy v budovách, aplikace do obchodů s napojením na databázi výrobků, aplikace pro smyčkové vysílání reklam atd. Drtivá většina našich produktů je dodávána s administračním rozhraním, které umožňuje zákazníkovi měnit zobrazovaná data uživatelsky, tedy bez zásahu programátora. Každou aplikaci programujeme a ladíme dle požadavků zákazníka tzv. na míru. 
Výstavní grafika

Výstavní grafika

Koncepty a předtisková příprava grafiky užité ve výstavnictví patří mezi služby, které zpravidla periodicky, poskytujeme našim zákazníkům většinou v souvislosti s přípravou dalších produktů potřebných pro prezentaci firmy na výstavách. Zajišťujeme základní grafické návrhy, jejich zapracování do vizualizací interiéru, popř. exteriéru i následnou předtiskovou přípravu. Naše grafická řešení stánků jste mohli vidět na mnoha akcích, mezi které patří například veletrhy Ambiente a Achema ve Frankfurtu n.M., Household v Moskvě nebo AraLab v Dubaji.
Obaly

Obaly

Grafika obalů, včetně předtiskové přípravy, tvoří v současné době největší pracovní náplň firmy. Za posledních zhruba 10 let se můžeme pochlubit zpracováním zhruba jednoho tisíce obalů a to v drtivé většině (cca 95%) vzešlých z našich návrhů. Nabízíme jak zpracování jednotlivých obalů, tak i celých obalových řad, jak po stránce marketingové koncepce a následných grafických řešení, tak i po stránce technických řešení a přípravy pro výrobu (offset, flexotisk, atd.). V rámci kompletních řešení nabízíme i grafický návrh, konstrukci a logistickou přípravu produktů podpory prodeje jako jsou regálové systémy, letáky, plakáty, atd. 
Kompletní řešení

Kompletní řešení

Spojením našich zkušeností v jednotlivých oblastech marketingu, polygrafické technologie a užité grafiky vzniká nabídka další služby - kompletního řešení. Nabízíme tak možnost zpracování celé Vaší akce, od prvotních marketingových konzultací, přes grafické a technologické řešení jednotlivých komponent po výrobu a logistiku dodání. Dodáme zkrátka vše, co je pro prezentaci Vašeho produktu třeba. Výhodou pro zákazníka je samozřejmě výrazně jednodušší komunikace typu "vše na jednom místě", odpadají časté problémy mezi jednotlivými složkami produkce a v neposlední řadě se snižují náklady na celou akci. Důraz klademe zejména na celkovou koncepci zakázky a provázanost všech jejích položek tak, aby výsledkem byl harmonicky sladěný a funční celek.
Web

Web

Prezentace na internetu je nedílnou a pro některé zákazníky klíčovou složkou marketingu. Pro další klienty slouží internet jako jeden, popř. hlavní obchodní kanál. Našimi službami dokážeme naplnit představy obou těchto skupin. Nabízíme jak zpracování klasických internetových stránek, tak i eshopů a to jak na vlastním aplikačním základě, tak na přání klienta i na open source platformách. Díky použití vlastního CMS můžeme pružně reagovat na představy zadavatele jak v grafickém zpracování, tak požadovaných funkcích. Můžeme nabídnout nejen v podstatě standardní stránky a eshopy, ale i speciální aplikace jako jsou různé interaktivní mapy, modely, hry, rezervační portály, formuláře, atd. Pomůžeme například i s provázáním na sociální sítě a nebo zadáváním internetových reklamních kampaní. 
Produkce

Produkce

Základní produkční službou je u nás samozřejmě tisk. Navrhneme Vám optimální řešení pro Váš projekt s důrazem na maximální možnou kvalitu i přiměřenou cenu. Na základě mnohaletých zkušeností nabídneme výběr materiálu, tiskovou technogii i logistické řešení dodání. Mimo standardně dodávaných služeb můžeme zmínit různé ražby, laky, vícebarevné tisky, výseky a v rámci kompletních řešení návrhy a realizace obalů včetně marketingových nástrojů jako jsou stojany atd. Nedílnou součástí produkčních prací je osobní dohled nad každou zakázkou přímo u výrobního procesu s následnou imprimací.
© Caverna agency a.s.